OPPDRAG

Riktig utstyr/ sikre medarbeidere

A3 -Bygg  Beitstad  as tar på seg alle typer byggeoppdrag og tilrettelegger vårt oppdrag etter kundens
ønsker og behov.
Våre håndverkere har lang erfaring og høy kompetanse innenfor byggfaget. Ved å være nøye i planleggingen av et prosjekt / oppdrag sikrer en god gjennommføring av oppdraget fra start til slutt .
 Riktig utstyr er viktig for å utføre en sikker og god jobb , dette sikrer vi gjennom tett og god kontakt til vår leverandør på verktøy og materiell ,slik at kvaliteten
opprettholdes.
Evnen til å levere kvalitet ligger ikke i bare å ha rett utstyr. Sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen er like viktig samt engasjerte og trygge  medarbeidere.
Dette fører igjen til  et resultat  kunden er fornøyd med.